Sıkça Sorulan Sorular

“av.tr” uzantılı alan adları için gerekli belgeler nelerdir?

   1) Bireysel başvurularda;

    ◦ Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

   2) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;

    ◦ Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

   3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

    ◦ Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Sıkça Sorulan Sorular'ı iyileştirebilmemize yardımcı olmak için lütfen bu içeriği puanlayın.

5 3