Sıkça Sorulan Sorular

“dr.tr” uzantılı alan adları için gerekli belgeler nelerdir?

   1) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda;

    ◦  Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.

   2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda;

    ◦ Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

   3) Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

    ◦ Kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Sıkça Sorulan Sorular'ı iyileştirebilmemize yardımcı olmak için lütfen bu içeriği puanlayın.

2 0